Nordic Regional Airlines Oy:n työnhakijoiden henkilötietojen suojaa koskevat periaatteet

Nordic Regional Airlines Oy suojaa työnhakijoiden henkilötietoja ja noudattaa toiminnassaan asiaankuuluvaa lainsäädäntöä sekä hyviä tietosuojakäytäntöjä. Tässä tietosuojalausekkeessa kerrotaan, miten Nordic Regional Airlines Oy kerää ja käsittelee työnhakijoiden henkilötietoja.

”Henkilötieto” on mikä tahansa merkintä, joka voidaan yhdistää tunnistettavissa olevaan ihmiseen. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on työnhakijan suostumus henkilötietojensa käsittelyyn osana rekrytointiprosessia.

Nordic Regional Airlines Oy voi käyttää kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita rekrytoinneissa. Nordic Regional Airlines Oy varmistaa tällöin työnhakijoidensa henkilötietojen asianmukaisen suojan sopimuksin. Nordic Regional Airlines Oy käyttää työnhakijoiden tiedon käsittelyyn Oikotie Taito -rekrytointipalvelua, jolloin henkilötiedon käsittelijä on Sanoma Oyj. Oikotiellä ja Sanoma Oyj:llä on omat, Nordic Regional Airlines Oy:n hyväksymät tietosuojakäytännöt.

Mitä tietoa keräämme?

Nordic Regional Airlines Oy kerää työnhakijoista tässä tietosuojalausekkeessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja.

Nordic Regional Airlines Oy:lle antamasi tiedot, muun muassa:

  • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • ikä, sukupuoli, ammatti ja äidinkieli
  • henkilötunnus ja passin numero
  • koulutustausta
  • valokuva
  • tiedot aikaisimmista työsuhteista
  • referenssitiedot
  • tutkinto- ja työtodistukset
  • LinkedIn- tai vastaavan palvelun profiili
  • muut työnhaun yhteydessä antamasi tiedot

Keräämme tietoja eri tavoin, esimerkiksi Taito-rekrytointipalvelun kautta, haastattelussa sekä soveltuvuustestauksin.

Emme lähtökohtaisesti käsittele työnhakijoiden arkaluontoisia henkilötietoja. Työnhakijoiden omasta aloitteesta arkaluontoisia henkilötietoja voi kuitenkin sisältyä työhakemuksiin, eikä Nordic Regional Airlines Oy pysty vaikuttamaan tähän.

Miksi käsittelemme henkilötietoja?

Käsittelemme henkilötietojasi voidaksemme tehdä valinnan rekrytointiprosessissa antamiesi tietojen perusteella sekä tiedottaaksemme sinulle rekrytointiprosessin etenemisestä. Rekrytointiprosessissa antamasi tiedot tallennetaan HR-järjestelmäämme jo ennen työsuhteesi alkua, kun tulet valituksi tehtävään tai cabin tai pilot -kurssille.

Miten säilytämme ja yhdistämme henkilötietoja?

Nordic Regional Airlines Oy:n pääasiallinen järjestelmä rekrytointitietojen säilyttämiseen on Sanoma Oyj:n Oikotie Taito-rekrytointijärjestelmä. Järjestelmän tiedoista voidaan ottaa erinäisiä henkilölistauksia ja raportteja HR-osaston tarpeita varten. Raportteja varten tiedot anonymisoidaan eli tehdään tunnistamattomiksi.

Luovutammeko henkilötietoja?

Nordic Regional Airlines Oy ei luovuta rekrytointitarkoituksia varten kerättyjä henkilötietoja ulkopuolisille muutoin kuin pakottavan lainsäädännön sitä edellyttäessä. Sanoma Oyj toimii Nordic Regional Airlines Oy:n henkilötietojen käsittelijänä, joka voi käyttää Nordic Regional Airlines Oy:n hyväksymiä alihankkijoita palvelunsa toteuttamisessa. Nordic Regional Airlines Oy voi luovuttaa hakijan yhteystiedot käyttämälleen ulkopuoliselle palveluntarjoajalle mm. soveltuvuustestausta varten. Nordic Regional Airlines Oy teettää palvelukseensa valituista työntekijöistä turvallisuusselvityslain (726/2014) 19 §:n mukaisen perusmuotoisen henkilöturvallisuusselvityksen, minkä yhteydessä luovutamme meille työsuhteeseen valitun työntekijän henkilötietoja toimivaltaisille viranomaisille.

Miten huolehdimme tietojen ajantasaisuudesta?

Pyrimme kohtuullisin keinoin pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeellisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja. Jos työnhakija on rekisteröitynyt Oikotie Taito-rekrytointijärjestelmään, hän voi rekrytoinnin aikana päivittää omia tietojaan.

Mitä teemme suojataksemme henkilötietojasi?

Kiinnitämme erityistä huomiota tietosuojaan ja tietoturvaan palvelujemme suunnittelussa, toteuttamisessa ja ylläpidossa. Käytämme asianmukaisia fyysisiä, teknisiä ja hallinnollisia suojakeinoja henkilötietojesi suojaamiseksi väärinkäytöksiltä. Tietosuojasta ja tietoturvasta huolehtivat siihen erikseen nimetyt henkilöt. Rekrytointiin liittyviä henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä kyseisiä tietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana rekrytointijärjestelmään. Järjestelmä on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla.

Toteutamme tietosuojaa ja tietoturvaa muun muassa ennakoivan riskienhallinnan keinoin, huomioimalla tietosuojan ja tietoturvan palvelujemme suunnittelussa, kouluttamalla henkilöstöämme ja tarkastamalla säännöllisesti palvelujemme vaatimusten mukaisuutta. Alihankkijoita ja palveluntarjoajia käytettäessä huolehdimme sopimus- ja muilla järjestelyillä siitä, että henkilötietojasi käsitellään lainsäädännön, hyvän tietosuojakäytännön ja tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti.

Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

Säilytämme tietojasi enintään kahden vuoden ajan, minkä jälkeen ne poistuvat Taito-rekrytointijärjestelmästä automaattisesti. Voit pyytää tietojesi poistamista myös ennen tätä.

Mitkä ovat oikeutesi? 

Sinulla on lain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet. Sinulla on myös oikeus vaatia virheellisen, puutteellisen, tarpeettoman tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista.

Henkilötietojasi koskevan tarkastus- tai poistopyynnön voit tehdä sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Käyttäjän tunnistamiseksi tarkastuspyyntö tulee lähettää siitä sähköpostiosoitteesta, jonka olet toimittanut meille rekrytointiprosessin aikana.

Kuka on rekisterinpitäjä ja mihin voin ottaa yhteyttä?

Henkilötietojesi rekisterinpitäjänä toimii Nordic Regional Airlines Oy osoitteessa Öljykuja 2, 01530 Vantaa.

Yksityisyydensuojaan liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteessa [email protected]. Voit myös käyttää yllä mainittua postiosoitetta.