Norran hygienia- ja väljyyssuunnitelma

Tartuntatautilain (1227/2016) väliaikaisten 22.2.-30.6.2021 voimassaolevien säädösten mukaan henkilöliikenteen toimijoilla on velvollisuus toteuttaa hygienia- ja väljyystoimenpiteitä koronavirustartuntojen leviämisen estämiseksi liikenteessä. Norra noudattaa ilmailualan kansainvälisiä suosituksia sekä kansallista ja EU-tasoista lainsäädäntöä ja viranomaisten ohjeita. Olemme sitoutuneet myös Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA:n suosituksiin.  Avaamme liitteenä olevassa dokumentissa tarkemmin Norralla noudatettavien hygienia- ja väljyystoimenpiteiden sisältöä. Lue lisää aiheesta: Turvallinen matkustaminen[…]